बान्नीगढी जयगढ गा.पा. पार्श्वचित्र (प्रेाफाईल)-२०७५