ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका गुनासो सम्बोधन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 11:06 PDF icon वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका गुनासो सम्बोधन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
सामाजिक-सुरक्षा-ऐन-२०७५ ७५/७६ 11/18/2018 - 15:43 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-ऐन-२०७५.pdf
स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६ ७५/७६ 11/18/2018 - 13:54 PDF icon स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६.pdf
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०६९ ७५/७६ 11/18/2018 - 13:52 PDF icon स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०६९.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति ७५/७६ 11/18/2018 - 13:50 PDF icon बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति ७५/७६ 11/18/2018 - 13:49 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली, निर्देशन संग्रह २०७० ७५/७६ 11/18/2018 - 13:47 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली, निर्देशन संग्रह २०७०.pdf
स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ ७४/७५ 11/18/2018 - 13:41 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७.pdf
स्थानीय निकाय लैंगिक बजेट परीक्षण निर्देशिका, २०६४ ७४/७५ 11/18/2018 - 13:37 PDF icon स्थानीय निकाय लैंगिक बजेट परीक्षण निर्देशिका, २०६४.pdf
स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७ ७४/७५ 11/18/2018 - 13:34 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७.pdf

Pages