FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
खगेन्द्र बहादुर खड्का ना.सु जिन्सी प्रमुख log.khagendra@gmail.com 9848689939
दिपक पाण्डेय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत thankudipak@gmail.com 9858426088
सागर शाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत sagar_shahi@hotmail.com 9843217107
कृष्ण राज पाण्डेय नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासनिक शाखा pandeykomal484254@gmail.com 9749168545
शिवराज दुंगाना ना.सु प्रशासन shivaraj@gmail.com 9848510311
चक्र बहादुर बिष्ट जन स्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य bbcoligaun@gmail.com 9848435077
Ammar Sunar अमर सुनार ना.सु प्रशासनिक शाखा ammarsunar54@gmail.com 9858485054
झंकर बहादुर रावत कृषि शाखा प्रमुख कृषि rawatjhankar100@gmail.com 9861940761
विनोद खड्का सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा प्रमुख vindip543@gmail.com 9848494543
नेत्र ब. कठायत पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक पशु शाखा ९८२५६४५५०४
गोविन्द गिरि खरिदार प्रशासन robbins.4697@gmail.com 9848094797
कल्पना ठकुल्ला महिला शाखा प्रमुख महिला शाखा thakullakalpana@gmail.com 9868426073
मोजिबू रहमान अंसारी खरिदार mojibu2054@gmail.com 9858485056
ध्रुव बि. क. खरिदार वडा सचिव 9848732484