FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब.२०७९/२०८० को आय व्यय को प्रकाशन सम्बन्धमा | २०७९/०८० Friday, January 19, 2024 - 15:48 PDF icon आय र व्यय.pdf
बान्नीगढी जयगढ गा.पा.को आ.ब. २०७८/७९ को आय तथा व्ययको प्रतिवेदन २०७९/०८० Tuesday, January 10, 2023 - 17:32 PDF icon आय व्यय.pdf
मालिका विकास संघ नेपाल( सुशासन) ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 17:07 PDF icon मालिका विकास संघ नेपाल( सुशासन).pdf
मालिका विकास संघ नेपाल( साकार) ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 17:04 PDF icon मालिका विकास संघ नेपाल( साकार).pdf
डिसीय नेपाल ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 17:02 PDF icon डिसीय नेपाल.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाका आ.ब. २०७४/७५ को शिक्षा शाखा प्रतिवेदन ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 16:58 PDF icon शिक्षा शाखा.pdf
पहुँच र सृजना लागी सहकार्य (WAC) नेपाल (YEBV project) ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 16:54 PDF icon YEBV project.pdf
वाक नेपाल ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 16:48 PDF icon वाक नेपाल.pdf
पहुँच र सृजना लागी सहकार्य (WAC) नेपाल ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 16:46 PDF icon पहुँच र सृजना लागी सहकार्य (WAC) नेपाल.pdf
पशु सेवा शाखा ७४/७५ Tuesday, September 18, 2018 - 16:42 PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf

Pages