FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बान्नीगढी जयगढ गाउँ शिक्षा नियमावली, २०७८ ७८-७९ 09/13/2021 - 16:23 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँ शिक्षा नियमावली, २०७८.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/05/2021 - 13:39 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/05/2021 - 10:40 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्य ७७/७८ 07/05/2021 - 10:07 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८७९ को बजेट बक्तव्य.pdf.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको सार्वजनि खरिद नियमावली २०७८ ७७/७८ 06/28/2021 - 12:15 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको सार्वजनि खरिद नियमावली २०७८.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७८ ७७/७८ 06/28/2021 - 09:49 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७८.pdf
बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८ ७८-७९ 06/24/2021 - 17:09 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ पहिलो संशोधन ७७/७८ 04/12/2021 - 11:57 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७ पहिलो संशोधन.pdf
अध्यक्ष युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/12/2021 - 11:50 PDF icon अध्यक्ष युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 04/12/2021 - 11:44 PDF icon गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७.pdf

Pages