FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ ७४/७५ 11/18/2018 - 13:41 PDF icon स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवसथापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 14:02 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बान्नीगढी जयगढ़ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 13:52 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
बाननीगढी जयगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 13:40 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
बान्नीगढी जयगढ़ गाउँपालिकाको " घ " बर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 13:35 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्रसम्बन्धी, २०७५.pdf
बाननीगढी जयगढ गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 13:20 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा करारमा प्रविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 12:20 PDF icon गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 12:12 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाको प्राबिधिक कर्मचारी फिल्ड सुबिधा कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 08/12/2018 - 12:05 PDF icon गाउँपालिकाको प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०७४.pdf
बान्नीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण ( कार्यविधि), २०७४ ७४/७५ 08/12/2018 - 11:56 PDF icon गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणको प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages