FAQs Complain Problems

तिमिल्सैन गाउँ

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9848621122
उपाध्यक्ष
९८४८६९०६१९

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८४८४३५४२३
लेखा अधिकृत
९८४९७११६२१

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- एक वर्षकाे लागि
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- --
आवश्यक कागजातहरुः-

कर तिरेकाे प्रमाण पत्र
राजश्व तिरेकाे प्रमाण पत्र
धरेलु मा प्रेश गरेकाे प्रमाण पत्र