FAQs Complain Problems

प्रथम गाउँसभा

Read More

तिमिल्सेन बजार

Read More

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9848454024
प्रशासकीय अधिकृत
9843227919

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- एक वर्षकाे लागि
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- --
आवश्यक कागजातहरुः-

कर तिरेकाे प्रमाण पत्र
राजश्व तिरेकाे प्रमाण पत्र
धरेलु मा प्रेश गरेकाे प्रमाण पत्र